Sistema ARC – Nivell 3

Micromassatge

Un curs inoblidable

 

Extensió del Massatge Restaurador Corporal que s’aplica en zones molt concretes i sensibles del cos, relacionades amb sentiments profunds, el que afavoreix la recuperació corporal i psico-emocional de la persona.

SISTEMA ARC ORIGINAL SISTEMA ARC
Propòsit

Amb els NIVELLS FORMATIUS ARC (Massatge Restaurador Corporal, Micromassatge i Gravitoteràpia) es pretén formar professionals preparats per incidir en l’educació dels mals hàbits i en els costums insanes de la persona, així com en les seves disfuncions posturals i d’estructura, per mitjà de massatges, manipulacions i mobilitzacions d’incidència directa -ja sigui a terra, a la llitera o en posició d’inversió corporal-. D’aquesta manera es pretén afavorir el retorn de l’organisme a la seva morfologia original i permetre el seu ús amb un mínim d’energia i un màxim de confort i benestar.

 

Aquest NIVEL permet capacitar l’estudiant per:

 • Transmetre el coneixement de les bases teoricopràctiques del Sistema ARC-MRC.
 • Capacitar per a l’utilització dels conceptes fonamentals del Sistema ARC.
 • Aplicar els conceptes fonamentals de la pràctica de la professió.
 • Aportar la informació necessària sobre el coneixement i les necessitats del client.
 • Capacitar els alumnes perquè puguin elaborar programes d’intervenció individuals i/o col·lectius per a la cura de les estructures corporals.
 • Transmetre els recursos necessaris per poder observar les deficiències funcionals de les estructures corporals.
Temari i metodologia didàctica
 • MICROMASS
  • CAP
  • CARA
  • REGIÓ PÈLVICA I SACROCOXÍGEA

 

La metodologia didàctica inclou:

 • Exposició teòrica de continguts.
 • Treball individual:
  • Vivenciat i com a terapeuta.
  • Per mitjà del material subministrat (dossiers).
  • Posada en comú i debat en relació al que vivenciat durant la formació.
Avaluació
 • Valoració de la implicació de l’alumne durant el desenvolupament del Nivell.
 • Valoració final dels coneixements teòrics i pràctics adquirits.
Equip docent

MURT PALAU, Joaquim. Llicenciat en medicina per l’UAB, restaurador corporal, membre fundador de l’Escola del Sistema ARC i president i membre fundador de l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.

CUBOTA BORJA, Sergi. Restaurador corporal, membre fundador de l’Escola del Sistema ARC i membre fundador de l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.

Calendari i data límit d'inscripció

Dates curs Nivell 3 Micromassatge 2020

 • 1a trobada: dies 3, 4 i 5 de Juliol.

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 3 de Juny 2020.

 

El Nivell de formació en Micromassatge (Nivell 3) es distribueix en un cap de setmana presencial -de divendres a la tarda a diumenge al migdia- que inclou:

 • 20 hores lectives presencials.
 • A les quals s’afegeixen les 11 hores de pràctiques interalumnat (5 com a terapeuta, 5 com a client), més 1 hora de tutoria final amb lliurament de la memòria de les mateixes.
Preu i forma de pagament

Preu del Curs: 390 €.  (Associats ARC: 350€)

Matrícula: 100€

A l’inici del Curs: 290€.  (Associats ARC: 250€)

 

Per formalitzar la matrícula, caldrà ingressar la quantitat de la inscripció en el compte del BBVA ES16 0182 5825 4602 0156 8435 i enviar còpia del rebut i el full d’inscripció al correu escuelasistema.arc@gmail.com.

La inscripció al curs queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades per rigorós ordre de recepció.

Criteris d'admissió
 • Haver superat les avaluacions, treballs i pràctiques del curs de NIvell 2 Massatge Restaurador Corporal.
Informació general a l'alumne/a

NOMBRE DE CANDIDATS PER PROGRAMA

La formació estarà configurada entre 8-15 candidats

 

TITULACIÓ

Els estudiants que hagin superat la totalitat dels nivells 2 i 3 podran accedir al Nivell 4.

 

IDIOMA DE LES CLASSES

Preferentment es farà servir el castellà. Si tots els membres de la formació són catalano parlants s’emprarà el català.

 

SECRETARIA

La secretària de l’escola està ubicada a la Carretera de Alins, s/n de Laspaúles (Osca), oberta als alumnes els dies laborables en horari d’oficina.

 

HORARIS

Els horaris de les classes s’inicien el divendres a les 16h. i finalitzen el diumenge a les 14.30 h.

 

MATERIAL DE TREBALL

Al començament de la formació es lliura un dossier amb el contingut teòric relacionat amb el sistema. De forma periòdica, durant la formació, s’anirà lliurant el material de treball necessari per al desenvolupament de la mateixa.

 

ASSISTÈNCIA

L’assistència al curs és obligatòria, permetent-se tan sols la manca d’un 10% del total de les hores lectives.

 

TUTORIES

Tots els alumnes disposaran, durant la seva formació, de tutories que, en horaris convinguts, l’ajudaran a resoldre qualsevol dubte respecte als seus estudis teòrics i pràctics respecte al curs o la professió.

 

COORDINACIÓ

Per a qualsevol informació, dubte, consulta o reclamació l’alumne podrà dirigir-se al tutor o bé al responsable del programa.

 

ALUMNES – PROFESSIONALS

Un cop finalitzat el període de formació i complint els requisits de l’ASSOCIACIÓ DE TERAPEUTES SISTEMA – ARC, poden afiliar-se a la mateixa, i comptar entre d’altres amb els següents serveis:

 • Assessoria jurídica i fiscal.
 • Assessorament personal i professional.
 • Assessorament de materials i estris de treball.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Borsa de treball.

Descobreix els beneficis de formar-se
en el Sistema ARC