Sistema ARC – Nivell 4

Gravitoteràpia i massatge en cadira Harmònica

Un curs inoblidable

 

Practicar correctament la inversió corporal calma i revitalitza el cos, oxigena el cervell, reequilibra les corbes morfològiques de la columna i descongestiona vísceres, discos intervertebrals i articulacions en general.

SISTEMA ARC ORIGINAL SISTEMA ARC
Propòsit

Amb els NIVELLS FORMATIUS ARC (Massatge Restaurador Corporal, Micromassatge i Gravitoteràpia) es pretén formar professionals preparats per incidir en l’educació dels mals hàbits i en les costums insanes de la persona, així com en les seves disfuncions posturals i d’estructura, per mitjà de massatges, manipulacions i mobilitzacions d’incidència directa -ja sigui a terra, a la llitera o en posició d’inversió corporal-. D’aquesta forma es pretén afavorir el retorn de l’organisme a la seva morfologia original i permetre el seu ús amb un mínim d’energia i un màxim de confort i benestar.

 

Aquest NIVELL permet capacitar l’estudiant per exercir com a RESTAURADOR/A CORPORAL, al:

 • Transmetre el coneixement de les bases teoricopràctiques del sistema ARC-MRC.
 • Capacitar per a l’utilització dels conceptes fonamentals del sistema ARC.
 • Aplicar els conceptes fonamentals de la pràctica de la professió.
 • Aportar la informació necessària sobre el coneixement i les necessitats del client.
 • Capacitar els alumnes perquè puguin elaborar programes d’intervenció individuals i/o col·lectius per a la cura de les estructures corporals.
 • Transmetre els recursos necessaris per poder observar les deficiències funcionals de les estructures corporals.
Temari i metodologia didàctica
 • INTRODUCCIÓ
 • FASES DE LA SESSIÓ DE GRAVITOTERÀPIA
 • TREBALL EN CAMILLA O AL TERRA
 • TREBALL EN SUPORTS
  • INVERSOR HARMÒNICA
  • TAULA INVERSORA
  • TURMELLERES
 • MASSATGE A LA CADIRA HARMÒNICA

La metodologia didàctica inclou:

 • Exposició teòrica de continguts.
 • Treball individual:
  • Vivenciat i com a terapeuta.
  • Per mitjà del material subministrat (dossiers).
  • Posada en comú i debat en relació al que vivenciat durant la formació.
Avaluació
 • Valoració de la implicació de l’alumne durant el desenvolupament de la formació.
 • Valoració final dels coneixements teòrics i pràctics adquirits.
Equip docent

MURT PALAU, Joaquim. Llicenciat en medicina per l’UAB, restaurador corporal, membre fundador de l’Escola del Sistema ARC i president i membre fundador de l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.

CUBOTA BORJA, Sergi. Restaurador corporal, membre fundador de l’Escola del Sistema ARC i membre fundador de l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.

Calendario y fecha límite de inscripción

Dates curs Nivell 4 Gravitoteràpia

 • En preparació, dates per determinar.

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 

 

El nivell de formació en Gravitoteràpia (Nivell 4) es distribueix en un cap de setmana presencial -de divendres a la tarda a diumenge al migdia- que inclou:

 • 20 hores lectives presencials.
 • A les quals s’afegeixen les 11 hores de pràctiques interalumnat (5 com a terapeuta, 5 com a client), més 1 hora de tutoria final amb lliurament de la memòria de les mateixes.
Preu del Curs i forma de pagament

Preu del Curs: 390 €.  (Associats ARC: 350€)

Matrícula: 100€

A l’inici del Curs: 290€.  (Associats ARC: 250€)

 

Per formalitzar la matrícula, caldrà ingressar la quantitat de la inscripció en el compte del BANC SABADELL ES05 0081 0074 4300 0107 8509 i enviar còpia del rebut i el full d’inscripció al correu escuelasistema.arc@gmail.com.

La inscripció al curs queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades per rigorós ordre de recepció.

Criteris d'admissió
 • Haver superat les avaluacions, treballs i pràctiques dels nivells anteriors.
Informació general a l'alumne/a

LLOCS DE TREBALL PER ALS QUE PREPARA AQUESTA FORMACIÓ

El Nivell 4 Gravitoterapia completa la formació del Sistema ARC.

 

NOMBRE DE CANDIDATS PER PROGRAMA

La formació estarà configurada entre 8-15 candidats.

 

TITULACIÓ

Els estudiants que hagin superat la totalitat dels nivells formatius obtindràn la titulació de Restaurador Corporal del Sistema Arc .

 

IDIOMA D’IMPARTICIÓ DE CLASSES

Preferentment es farà servir el castellà. Si tots els membres de la formació són catalano parlants s’emprarà el català.

 

SECRETARÍA

La secretaría de l’escola està ubicada a la Carretera de Alins s/n de Laspaúles (Osca), obertas als alumnes els dies laborables en horari d’oficina.

 

HORARIS

Els horaris de les classes s’inicien el divendres a les 16h. i finalitzen el diumenge a les 14.30 h.

 

MATERIAL DE TREBALL

Al començament de la formació es lliura un dossier amb el contingut teòric relacionat amb el sistema. De forma periòdica, durant la formació, s’anirà lliurant el material de treball necessari per al desenvolupament de la mateixa.

 

ASSISTÈNCIA

L’assistència al curs és obligatòria, permetent-se tan sols la manca d’un 10% del total de les hores lectives.

 

TUTORIES

Tots els alumnes disposaran, durant la seva formació, de tutories que, en horaris convinguts, l’ajudaran a resoldre qualsevol dubte respecte als seus estudis teòrics i pràctics respecte al curs o a la professió.

 

COORDINACIÓ

Per a qualsevol informació, dubte, consulta o reclamació l’alumne podrà dirigir-se al tutor o bé al responsable del programa.

 

ALUMNES – PROFESSIONALS

Un cop finalitzat el període de formació i complint els requisits de l’ASSOCIACIÓ DE TERAPEUTES SISTEMA – ARC, poden afiliar-se a la mateixa, i comptar entre d’altres amb els següents serveis:

 • Assessoria jurídica i fiscal.
 • Assessorament personal i professional.
 • Assessorament de materials i estris de treball.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Borsa de treball.

Descobreix els beneficis de formar-se
en el Sistema ARC