Sistema ARC – Monogràfics

Anatomía, Fisiología i Patología aplicades (60 hores)

Un curs inolvidable

 

La formació d’un professional no finalitza amb l’obtenció del diploma. L’evolució ha de continuar mitjançant cursos d’especialització.

SISTEMA ARC ORIGINAL SISTEMA ARC
Presentació

En aquest curs s’imparteixen continguts teòrics aplicats al Sistema ARC que ens permeten aplicar les tècniques estudiades amb més precisió i eficàcia.

S’utilitzen tècniques d’ensenyament tant teòriques com pràctiques per adquirir adequadament tots els conceptes.

Objectius
 • Capacitar l’alumne per posar en pràctica els conceptes teòrics d’aquest curs.
 • Proporcionar recursos suficients per poder dur a terme una valoració funcional de les estructures corporals
 • Aportar conceptes a l’alumne de forma progressiva per assegurar un aprenentatge íntegre.
Relació de continguts del curs

ANATOMÍA

 • Embriología i Histología Bàsica.
 • Anatomía òssia:
  • Esquema bàsic de l’anatomía.
  • Lèxic bàsic en anatomía.
  • Osteología i Artrología.
  • Sistema Esquelètic.
 • Miología
  • Generalitats i clasificació dels músculs.
  • Constitució dels músculs.
  • To muscular.
  • Mecanisme de contracció muscular.
  • Retracció.
 • La Fascia, generalitats.
 • Anatomía i fisiología del Sistema Nerviós:
  • Generalitats: SNC,SNP,SNV,SNA
  • Conducció Nerviosa.
  • Sistema Nerviós Central Voluntari.
  • Sistema Nerviós Autónom.
  • L’Encèfal.
  • Arc reflexe i Sistema Motor.
  • Víes Sensitives.
  • Reflexes Miotàtics.
  • Dermatomes.
  • Nervis o Parells Craneals.
  • Dolor, Zones Reflexes.
 • Anatomía Muscular.
  • Esquema 18 Baules d’alt risc: definició.
  • Sistema Muscular i la seva funcionalitat segons el Sistema Arc.
  • Sistema Vascular i Nervioso.

 

FISIOLOGÍA I PATOLOGÍA BÁSICA

 • Anatomía i Fisiología Básica de:
  • A. Digestiu.
  • A. Respiratori.
  • Cor.
  • A. Renal y Urinari.
  • A. Endocrí.
  • Pell.
  • Gust.
  • Olfacte.
  • Oída.
  • Vista.
 • Patología Musculoesquelètica.
 • Interpretació bàsica de Probes Radiològiques.
Equip docent

GUASCH SORS, María. Fisioterapeuta, educadora en Microgimnasia i membre fundadora de l’Asociación Professional de Terapeutas en el Sistema ARC.

Calendari i data límit d'inscripció

Dates Monográfico Anatomía, Fisiología i Patología aplicades            2022

 

 • 1a trobada: dies 14 de gener 2022
 • 2a trobada: dies 11 de febrer 2022
 • 3a trobada: dies 11 de març 2022
 • 4a trobada: dies 13 de maig 2022
 • 5a trobada: dies 10 de Juny 2022
 • 6a trobada: dies 8 de juliol 2022

 

Data límit d’inscripció: 30 de novembre 2021.

Lloc i durada del curs

LLOC

Trobades

Barcelona centre

 

DURADA DEL CURS

El Curs de Anatomía, Fisiología i Patología aplicades consta d’un total de 60 hores lectives:

 • 60 h. pràctiques/ vivencials
Preu i forma de pagament

Preu del Curs: 800 €     Associats 600€

Matrícula: 200€      Associats 120€

Cada una de les 6 trobades: 100€     Associats 80€

 

Per formalitzar la matrícula, caldrà ingressar la quantitat de la inscripció en el compte del TRIODOS BANK        ES38 1491 0001 2121 7755 2227 i enviar còpia del rebut al correu escuelasistema.arc@gmail.com.

La inscripció al curs queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades per rigorós ordre de recepció.

ANUL·LACIÓ DE PLAÇA: Si la sol·licitud de devolució es realitza abans de l’1 de desembre, es retornarà el 90% de la quantitat pagada. Si la sol·licitud es realitza abans de l’1 de gener tindrà dret a recuperar 500 €. Posteriorment a aquesta data no tindrà dret a cap devolució.

Criteris d'admisión

Consultar a secretaría

descubre los beneficios de formarse en el sistema arc