Sistema ARC – Monogràfics

Anatomía, Fisiología i Patología aplicades (60 hores)

Un curs inolvidable

 

La formació d’un professional no finalitza amb l’obtenció del diploma. L’evolució ha de continuar mitjançant cursos d’especialització.

SISTEMA ARC ORIGINAL SISTEMA ARC
Presentació

En aquest curs s’imparteixen continguts teòrics aplicats al Sistema ARC que ens permeten aplicar les tècniques estudiades amb més precisió i eficàcia.

S’utilitzen tècniques d’ensenyament tant teòriques com pràctiques per adquirir adequadament tots els conceptes.

Objectius
 • Capacitar l’alumne per posar en pràctica els conceptes teòrics d’aquest curs.
 • Proporcionar recursos suficients per poder dur a terme una valoració funcional de les estructures corporals
 • Aportar conceptes a l’alumne de forma progressiva per assegurar un aprenentatge íntegre.
Relació de continguts del curs

ANATOMÍA

 • Embriología i Histología Bàsica.
 • Anatomía òssia:
  • Esquema bàsic de l’anatomía.
  • Lèxic bàsic en anatomía.
  • Osteología i Artrología.
  • Sistema Esquelètic.
 • Miología
  • Generalitats i clasificació dels músculs.
  • Constitució dels músculs.
  • To muscular.
  • Mecanisme de contracció muscular.
  • Retracció.
 • La Fascia, generalitats.
 • Anatomía i fisiología del Sistema Nerviós:
  • Generalitats: SNC,SNP,SNV,SNA
  • Conducció Nerviosa.
  • Sistema Nerviós Central Voluntari.
  • Sistema Nerviós Autónom.
  • L’Encèfal.
  • Arc reflexe i Sistema Motor.
  • Víes Sensitives.
  • Reflexes Miotàtics.
  • Dermatomes.
  • Nervis o Parells Craneals.
  • Dolor, Zones Reflexes.
 • Anatomía Muscular.
  • Esquema 18 Baules d’alt risc: definició.
  • Sistema Muscular i la seva funcionalitat segons el Sistema Arc.
  • Sistema Vascular i Nervioso.

 

FISIOLOGÍA I PATOLOGÍA BÁSICA

 • Anatomía i Fisiología Básica de:
  • A. Digestiu.
  • A. Respiratori.
  • Cor.
  • A. Renal y Urinari.
  • A. Endocrí.
  • Pell.
  • Gust.
  • Olfacte.
  • Oída.
  • Vista.
 • Patología Musculoesquelètica.
 • Interpretació bàsica de Probes Radiològiques.
Equip docent

GUASCH SORS, María. Fisioterapeuta, educadora en Microgimnasia i membre fundadora de l’Asociación Professional de Terapeutas en el Sistema ARC.

Calendari i data límit d'inscripció

Dates Monográfico Anatomía, Fisiología i Patología aplicades            2020

 

 • 1a trobada: día 18 de Setembre 2020
 • 2a trobada: día 16 d’Octubre 2020
 • 3a trobada: día 13 de Novembre 2020
 • 4a trobada: día 8 de Gener 2021
 • 5a trobada: día 5 de Febrer 2021
 • 6a trobada: día 5 de Març 2020

 

Data límit d’inscripció: 31 de Juliol 2020.

Lloc i durada del curs

LLOC

Trobades

Barcelona centre

 

DURADA DEL CURS

El Curs de Anatomía, Fisiología i Patología aplicades consta d’un total de 60 hores lectives:

 • 60 h. pràctiques/ vivencials
Preu i forma de pagament

Preu del Curs: 800 €     Associats 600€

Matrícula: 200€      Associats 120€

Cada una de les 6 trobades: 100€     Associats 80€

 

Per formalitzar la matrícula, caldrà ingressar la quantitat de la inscripció en el compte del BBVA ES16 0182 5825 4602 0156 8435 i enviar còpia del rebut al correu escuelasistema.arc@gmail.com.

La inscripció al curs queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades per rigorós ordre de recepció.

ANUL·LACIÓ DE PLAÇA: Si la sol·licitud de devolució es realitza abans de l’1 de desembre, es retornarà el 90% de la quantitat pagada. Si la sol·licitud es realitza abans de l’1 de gener tindrà dret a recuperar 500 €. Posteriorment a aquesta data no tindrà dret a cap devolució.

Criteris d'admisión

Consultar a secretaría

descubre los beneficios de formarse en el sistema arc