Formació i cura de la salut

Sistema ARC, terapeutes amb futur

Presentació de l'Escola

Sergio Cubota, director de l’Escola del Sistema ARC:

 

L’ESCOLA DE FORMACIÓ DE PROFESSIONALS EN EL SISTEMA ARC és una institució de caràcter privat d’acord amb la legislació dels Ensenyaments No Reglats. Fundada l’any 2004, sota els preceptes d’Antoni Munné, té com a objectiu transmetre i desenvolupar l’ensenyament de l’ANÀLISI RESTAURADOR CORPORAL, denominat SISTEMA ARC, un sistema terapèutic de correcció corporal desenvolupat per Antoni Munné durant la dècada dels 80 i el punt de partida resideix en els principis de Françiose Mézières.

 

Des d’un gran respecte a l’ésser humà, als seus valors i principis, amb una màxima protecció a la seva dignitat personal i considerant la singularitat i exclusivitat de cada un, la finalitat de l’escola és la de crear un grup qualificat de professionals dins del camp de les ciències de la salut, que impulsi l’estudi i divulgació del sistema terapèutic, alhora que fomenti el seu desenvolupament.

 

El Sistema ARC entén l’Ésser Humà com un ésser integral en el qual s’entrellacen els seus quatre qualitats bàsiques: una física, una mental, una emocional i una espiritual. Respondre adequadament a les necessitats de cadascuna d’elles és essencial per aconseguir l’equilibri desitjat. Incidir en la part física o estructural i així repercutir en les altres qualitats de l’ésser humà és possible amb els diferents mètodes del Sistema ARC.

 

Contemplem la cura de la salut com un procés cap a un estat de consciència personal que permet assolir l’equilibri, l’harmonia (com a resultat d’un creixement, maduració i major autonomia) i una millor gestió de les seves limitacions personals de cara a desenvolupar totes les seves potencialitats.

 

A partir de l’anàlisi, l’avaluació i tractament de disfuncions que afecten el sistema locomotor, el Sistema ARC persegueix tornar a l’organisme la seva morfologia original, el que es tradueix en una millor funcionalitat i una major qualitat de vida i satisfacció.

 

Són finalitats de l’Escola:

 • Tendir cap a un desenvolupament integrador de la formació, entès com a coneixement i cultura, sumant les aportacions empíriques al camp científic.
 • Potenciar l’estudi com a mitjà d’estimulació del desig d’innovació, creació i experimentació del sistema.
 • Divulgar el coneixement i cultura del sistema mitjançant activitats d’extensió de l’Escola en la comunitat.
 • Participar en el desenvolupament educatiu dins de les teràpies no reglades, col·laborant en els fòrums que permetin apropar aquestes teràpies a un reconeixement legislat.
 • Estimular i potenciar activitats d’aproximació entre professionals sanitaris i parasanitaris de diversos camps, amb la finalitat d’aconseguir un major coneixement de les seves àrees respectives i poder així col·laborar amb respecte, acceptació i comprensió mútues.
Formació

Maria Guasch, coordinadora de formació, i Joaquim Murt, coordinador mèdic:

 

La formació que promou l’Escola Sistema ARC se sustenta en dos pilars principals:

 • Marcar el camí de la correcció estructural-emocional-espiritual de la persona prenent com a punt de partida el treball corporal.
 • Divulgar els canvis d’hàbits posturals.

 

Tot això conforma un pla de formació professional que engloba:

 • Un espai teòric.
 • Un espai pràctic/vivencial.
 • I un espai pràctic/terapèutic.

 

Es pretén que, al costat del coneixement teòric, es dugui a terme una extensa experimentació en el propi cos dels mètodes del Sistema ARC, així com una indispensable adquisició d’experiència professional prèvia a la finalització de la formació. Tots dos aspectes faciliten als formadors la correcta valoració del grau de formació de l’estudiant.

 

És propòsit de l’Escola la formació de professionals en el Sistema ARC capaços d’assumir el lideratge en la pràctica diària de la professió i afavorir els bons costums i hàbits corporals dels seus clients. En cap cas es tracta de substituir o eliminar tractaments mèdics prescrits quan n’hi hagi, però sí d’introduir una pedagogia d’hàbits saludables a través de la correcció estructural del cos i d’un increment de la consciència corporal, amb la finalitat de prevenir futures lesions, millorar el rendiment i benestar personal i evitar en la mesura possible tractaments de major agressivitat.

 

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ

La formació base en el Sistema ARC (Nivell 1) comporta la capacitació del professional per exercir com a Educador/a Corporal en Microgimnàstica.

La participació i superació dels cicles formatius posteriors (Nivells 2, 3 i 4) capacita al professional per exercir com Restaurador/a Corporal.

Història

L’Escola Sistema ARC, creada com a entitat pròpia l’any 2004, pretén divulgar les bases terapèutiques del Sistema ARC per tal de crear un grup qualificat de professionals dins del camp de les ciències de la salut. L’Escola Sistema ARC fomenta la recerca en tots els camps relacionats amb el Sistema ARC donant suport a la creativitat inherent dels seus professionals, enriquidora per si mateixa.

 

A finals de la dècada de 1970, Antoni Munné Ramos va desenvolupar una sèrie de mètodes terapèutics dins del camp de la correcció corporal. Fruit dels satisfactoris resultats aconseguits, va començar l’any 1982 la divulgació de la HARMONIA, posteriorment batejada com microgimnàstica.

 

Amb el pas del temps van sorgir una sèrie de persones interessades en conèixer amb més profunditat aquest mètode, el que va propiciar que, el 1986, Antoni Munné realitzés la primera formació professional de microgimnàstica. A aquesta li van seguir una primera formació de MASSATGE PENETRANT metamòrfic -rebatejat més endavant com MASSATGE RESTAURADOR corporal- el 1988, i diferents cursos de GRAVITOTERÀPIA.

 

Antoni es va retirar professionalment a finals dels anys 90. Fins llavors va realitzar un parell de formacions més de cada un dels mètodes esmentats, englobats ja en l’anomenat SISTEMA ARC (Anàlisi Restaurador Corporal), sistema que va ser perfeccionat amb el pas dels anys a través de l’estudi i la pràctica, i també gràcies a les aportacions d’alumnes i companys de professió.

 

Ja llavors havia estat creada l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC. A l’assemblea fundacional de l’Associació es va fixar com una de les seves prioritats la creació d’una escola de formació de professionals que fos reconeguda i avalada per Antoni Munné i que seguís el camí iniciat per ell en 1978.

 

Gràcies a l’impuls i a les aportacions de Domingo Farré Farré, Ovidia Mena López i dels seus, més endavant, sis socis fundadors -Roser Munné Codorniu, Joaquim Murt Palau, Juan Miguel Gallego Sevillano, Elena Camacho Lesmes, Maria Guasch Sors i Sergi Cubota Borja- , tots ells membres de les primeres formacions que va realitzar Antoni Munné entre els anys 1986 i 1996, l’Escola Sistema ARC SL es va crear legalment l’any 2004. Des de llavors són ja més de 10 les promocions que han realitzat el curs base de microgimnàstica i han completat la seva formació amb els cicles formatius en MASSATGE RESTAURADOR CORPORAL, Micromassatge i GRAVITOTERAPIA.

Què és un terapeuta en ARC

El terapeuta en el Sistema ARC és aquella persona que, havent superat les avaluacions i les pràctiques corresponents, es considera capacitat per a desenvolupar a nivell individual o grupal, amb eficiència i benefici social, els mètodes que engloben el Sistema ARC.

 

El terapeuta en el Sistema ARC observa:

 • La superació de la FORMACIÓ BASE (nivell 1) del programa que el capacita com EDUCADOR/A CORPORAL DE MICROGIMNÀSTICA.
 • I la superació dels cinc CICLES posteriors (nivells 2, 3 i 4) que el capacita com RESTAURADOR/A CORPORAL.

 

Per al terapeuta en el Sistema ARC estructura i funció van íntimament units. La incidència sobre l’estructura ha d’anar acompanyada d’unes normes d’educació sobre com utilitzar-la per complir millor amb la funció que té encomanada. El treball que exerceix el terapeuta ARC sobre el cos no ha de considerar segmentari sinó que la seva incidència és global i repercuteix en totes les qualitats de l’ésser humà.

 

L’Educador i/o Restaurador Corporal cerca:

 • Millorar el to i la mobilitat muscular.
 • Millorar la flexibilitat articular.
 • Incrementar l’amplitud respiratòria.
 • Incrementar la consciència corporal i el coneixement del propi cos.
 • Substituir hàbits incorrectes per bons costums corporals (prevenció de riscos).
 • Prevenir futures lesions en afavorir el reequilibri corporal.
 • Adquirir eines per millorar el rendiment i optimitzar la despesa energètica de l’organisme.
 • Contribuir en el treball comú, en col·laboració amb la resta de professionals sanitaris, de millora en la qualitat de vida de l’individu.
Llistat de terapeutes del Sistema ARC
Col·laboradors
logo-def_escola.180x138
 • ORIGINAL

  • Formació avalada per l’Associació Professional de Terapeutes del Sistema ARC
  • Escola oficial del Sistema ARC
  • Professors formats per Antoni Munné
  • Un enfocament evolucionat de les bases Mezieristes
  • Formació continuada

logo-def_escola.180x138
 • GRUPS REDUÏTS

  • Intercanvi d’experiències pròpies en un entorn acollidor
  • Dinàmiques grupals
  • Acompanyament i comprensió
  • Força grupal
  • Alt rendiment

logo-def_escola.180x138
 • REFORÇ 365

  • L’experimentació de canvi i presa de consciència sempre al costat dels teus professors
  • Tutors personals
  • Pràctiques guiades per professionals
  • Reciclatges anuals
  • Monogràfics d’aprofundiment

logo-def_escola.180x138
 • MÈTODE PRÀCTIC

  • Màxim valor a la pràctica com a professional
  • Màxim valor a la pràctica com a client
  • Una vivència emocional
  • Contacte amb la Natura
  • Pràctiques tutoritzades

Descobreix els beneficis de formar-se
en el Sistema ARC